11. 5. 2016

Inovace nejsou jen o nápadech, ale hlavně o provedení

Jedinou cestou k udržení životaschopnosti a růstu firmy jsou v dnešním extrémně konkurenčním prostředí inovace.

Moderní technologie v rukou zákazníků postupně boří hranice, na kterých dříve stál byznys. Proto je dnes nutné více než kdy dříve uvádět na trh nové produkty a služby, hledat nové způsoby distribuce nebo nové byznys modely. Naše zkušenost však ukazuje, že mnoho firem cílený vývoj inovací podceňuje a neuvědomuje si, že inovace nevzniknou přes noc. Je potřeba na nich dlouhodobě pracovat.

Ať se firma vydá jakýmkoli směrem, hledání nových motorů růstu je složitější, než se zdá:

Je to jako expedice, která může skončit tragicky, pokud neabsolvujete důkladnou přípravu a nevěnujete dostatečnou pozornost samotnému průběhu, a to včetně detailů.

Pokud chcete inovace uchopit za správný konec, můžete se nechat inspirovat našimi postřehy:

1. Lidé jsou klíč.

Pro úspěch každé „expedice“ potřebujete propojit řadu pohledů: obchodní, technický, marketingový, finanční a další. Potřebujete inovačního lídra, který bude mít nosné myšlenky a zároveň bude schopný efektivně propojit a nadchnout další důležité osobnosti z firmy i mimo ni. Kromě osobních kvalit je důležité i podnikatelské myšlení a obchodní schopnosti. Inovační lídr se nesmí nechat zastrašit, pokud přijdou dramatické momenty – negativní reakce od kolegů, nadřízených i zákazníků z terénu.

Vždy je nutné hledat cestu dopředu – inspirujte se třeba slavnými vynálezci, jako byli Edison nebo Tesla. Houževnatost při hledání nových cest byla jejich klíčovou vlastností. Na klasického korporátního manažera zapomeňte, nebo špatně skončíte dříve, než jste začali.

2. Inovace nebo nový design není lék na nefungující prodej a distribuci.

Jestliže váš problém spočívá ve špatně fungujícím prodeji a distribuci, inovace produktů či služeb jsou ztrátou času. Nejdříve musíte vyřešit problémy v prodeji. Dobrou zprávou je, že zlepšení prodeje vede k nejrychlejším výsledkům (v řádu 1–3 měsíců) a inovační tým může získat podporu u nejvlivnější skupiny lidí ve firmě: obchodníků a jejich vedení.

3. Jedna novinka firmu nezachrání.

Když vymyslíte něco skvělého, určitě vás někdo okopíruje. Konkurenční výhodu lépe vytvoříte tím, že budete schopni tvořit nové věci soustavně. Kde by byl Apple, kdyby skončil u iPodu? Nepřemýšlejte o inovacích jako o jednorázové akci u jednoho produktu – potřebujete portfolio, více koní v závodě.

4. Experimentujte v terénu.

Kolik času tráví vaši inovátoři v kanceláři a kolik se zákazníky? Pokud budou v zasedacích místnostech, těžko vymyslí něco jiného než před měsícem nebo před rokem.

Klíčovou metrikou posunu v inovacích je poznání trhu – nikoli počty prodaných kusů, protože z toho nepoznáte, zda se produktu bude dařit i v budoucnu. Úspěšná inovace je výsledkem experimentů a poznání reality trhu. A taky objevování slepých uliček.

Příklad? Výrobce vysavačů Dyson vyvinul během několika let více než 5 000 prototypů produktů a málem při tom zkrachoval. Poučení? Omezte rozpočty na minimum a čas na pouhé týdny a trvejte na tom, ať tým přinese důkazy z experimentů v terénu – radikálně tím zvýšíte šance na úspěch.

5. První úspěchy a hrdinové.

Každá firma má své DNA, které lze měnit jen velmi pomalu. Proto na začátku změn zajistěte a oslavte první úspěšné inovační příběhy vaší firmy a jejich hrdiny. Ukažte, že to jde, a postavte hnutí změny, které staví na výsledcích a nadšení lidí a jejich potřebě se podílet a zapojit. Jen powerpointovými prezentacemi lidi pro věc nenadchnete.

6. Vedení příkladem.

I zde platí, že ryba je vždy cítit od hlavy. A opakovaně to vidíme u našich zákazníků: aktivní zapojení top managementu do práce se zákazníky, experimentování a prototypování vždy vede k řádově jiným výsledkům, zejména v B2B oblasti.

Dopady jsou zřejmé při prosazování nové kultury práce, kterou nelze budovat jinak než osobním příkladem.

7. Získání zdrojů.

Přijít s nápadem je často ta menší část řešení problému. Ale jak přesvědčit a získat pro něj zdroje? Zkuste investice rozložit do vícero inovací. Ne všichni koně doběhnou závod, ale je velmi pravděpodobné, že alespoň některým se to podaří. Nastavte to tak, aby se investice jako celek vyplatila, i když uspěje jen část nápadů.

Inovace jsou vysoce aktuální téma pro každou firmu a představují výzvu pro řadu talentovaných lidí. Při jejich vymýšlení i uvádění do praxe narazíte na mnoho detailů, jejichž nezvládnutí může být při takovém prvovýstupu fatální. Se zkušeným šerpou se na vrchol inovační hory dostanete s větší jistotou.

Tak hodně štěstí na vaší expedici!