Air Bank

Design Thinking jako součást každodenní práce Rozhovor s Markem Hornychem, Inovačním navigátorem Air Bank.

Při spolupráci s vámi dostáváme nestranný pohled na věc a zkušenost lidí, kteří mají za sebou již desítky jiných projektů a to je velmi cenné. Záleží vám na výsledku a pomáháte od samého začátku, dokonce i se zadáním, což bývá klíčem k úspěchu. Neděláte věci ve spěchu a jen proto, aby byli hotové. Je to promyšlené a dopracované do detailu. Jste odvážní, profesionální, féroví a vždy, když jsme se na něčem dohodli, tak to platilo. Spolupráce s vámi mě prostě baví.

Marek Hornych Inovační navigátor

 


Co jsi dělal před tím, než jsi nastoupil do Air Bank?

Před příchodem do Air Bank jsem pracoval v Raiffeisen stavební spořitelně, kde jsem měl na starosti zejména vzdělávání a rozvoj pobočkové sítě. Vedl jsem trenérský tým, nastavoval strategie vzdělávání, zaváděl online školení a v posledních letech jsem se snažil být také ambasadorem koučovacího přístupu řízení.

To byl určitě posun od vzdělávání. Jak jsi vlastně došel k tomu, že od trénování a vzdělávání chceš dělat právě HCD (Human Centered Design) a inovace?

Je to určitě víc věcí najednou. Vždy jsem přistupoval ke vzdělávání projektovým způsobem. Snažil jsem vést vzdělávání tak, aby bylo více propojené s realitou a ideálně i s obchodními cíli. Vždy za tím byla změna chování, která měla mít konkrétní dopad, např. zlepšit efektivitu náboru nových poradců nebo zvýšení prodejů úvěrů. Věděl jsem ale, že v rámci firmy není prostor některé věci dostatečně promýšlet. Že nám chybí jakási empatie, větší kontakt s realitou a chápání věcí v širších souvislostech a kontextech. Vaši metodu (design thinking – pozn. autora) vnímám jako skvělé řešení, díky kterému jsme schopni se posunout dál, aniž bychom museli zásadním způsobem měnit fungování firmy a další věci. Je to realizovatelná cesta, která nás může posunout obrovským způsobem kupředu.  

Pak jsi dostal nabídku jít pracovat do Air Bank. Proč právě Air Bank?

Air Bank byla jedna z firem, která mě v oboru již delší dobu lákala. Ve které jsem si dokázal představit, že jednou budu pracovat. S tou značkou mi to vždycky rezonovalo. Je to hlavně o hodnotách, které Air Bank má. Chtěl jsem zároveň pracovat v prostředí, které bude více inovativní a moderní, otevřenější a kde bude prostor se něčím takovým zabývat.

Řekneš mi více o těch hodnotách značky?

Mezi hlavní hodnoty patří odvaha, přátelskost, pravdivost a také jednoduchost. Ta mě láká úplně nejvíc. Jsem přesvědčený, že věci by se měly dělat jednoduché. Dělat je jednoduché je vlastně hodně složité. A když někde vidím, že je něco jednoduché a funguje to, tak vím, že je za tím hodně práce a úsilí.

Jaká je vůbec tvá mise v Air Bank?

Mojí misí je pomáhat a podporovat lidi ve firmě, aby přicházeli s novými myšlenkami, inovacemi a nápady a dokázali je uskutečnit. Mým úkolem je podporovat inovační kulturu ve firmě se zaměřením na zákazníka. Jde vlastně o začlenění Design Thinking do přemýšlení lidí, aby se tento přístup stal běžnou součástí každodenní práce. Mým cílem je vytvářet smysluplné inovace, které naši zákazníci ocení a které pomůžou Air Bank být neustále o krok napřed.

Jak se ti mise daří nebo nedaří plnit?

Když kolegové řeší nějaký problém, nebo jen když nad něčím přemýšlí či hledají nové řešení, tak začínají principy Design Thinking používat. A to nejen vědomě, ale také nevědomě, což je ještě lepší. Nejednou dokážou přijít s něčím, co by třeba dříve neřekli nebo neudělali. To je pro mě nejlepší ukazatel, že jsme na správné cestě.

Jak velký máš tým?

Na konkrétní projekt máme vždy sestavený nový tým, většinou se pohybuje kolem 8 – 10 lidí z různých částí banky. Diverzita je hodně důležitá. Tým skládám z lidí z IT, z právního, z byznysu, prostě ze všech oddělení. Je důležité tam mít i jednoho dva lidi zvenku, ať už vás jako Direct People, nebo odborníky na danou problematiku, kterou řešíme.

Jakou roli v té misi hrajeme my, Direct People a proč ti spolupráce s námi vyhovuje?

Při spolupráci s vámi dostáváme nestranný pohled na věc a zkušenost lidí, kteří mají za sebou již desítky jiných projektů a to je velmi cenné. Záleží vám na výsledku a pomáháte od samého začátku, dokonce i se zadáním, což bývá klíčem k úspěchu. Neděláte věci ve spěchu a jen proto, aby byli hotové. Je to promyšlené a dopracované do detailu. A takto funguje i Air Bank. Jste odvážní, profesionální, féroví a vždy, když jsme se na něčem dohodli, tak to platilo. Spolupráce s vámi mě prostě baví.

Který z projektů byl pro tebe nejvíc zásadní a proč?

Každý projekt, který jsem dělal, mi toho spoustu dal. Každý byl jiný. Pamatuji si určitě první projekt, který byl poměrně velký. Cílem bylo nalézt zcela novou hodnotu pro zákazníka, znali jsme přitom jen určité vymezení a směr, jakým se máme vydat. Díky tomu jsem vlastně poznal, jaká je dynamika, jak vše funguje, jak lidi reagují nebo jak je každý v týmu jiný.

Jaké měly tyto projekty dopady do Air Bank na vaše lidi?

Měli možnost potkat se se zákazníkem, poznat, co řeší a co je pro něj důležité. To je zcela zásadní, mají najednou v sobě určitou empatii a pracují s ní. Druhá věc je, že obecně inovační projekty jsou pro lidi také určitý druh motivace. Jsou u něčeho, co vzniká. Je to zpestření jejich práce a mají možnost podílet se na něčem, co dává smysl a co je zajímavé.

Vnímáš, že vašimi aktivitami a přístupem Air Bank ke klientům inspirujete také ostatní banky? Že jste tím lídrem?

Myslím, že dokážeme inspirovat ostatní. Zároveň je to tak, že všichni cítí jako závazek i nadále držet všechny hodnoty banky a dál pracovat na tom, aby nás mohli mít naši klienti rádi. Není to vůbec jednoduché. J

Jakou celkovou známku na stupnici od 1 (nejméně) do 10 (nejvíce) bys nám dal, kolik by to bylo? A proč?

Jak už jsem zmínil, způsob, jakým pracujete a přemýšlíte, je něco, kde se shodujeme. Hodnotově mi to sedí s Air Bank. Líbí se mi, že vše funguje a že jste schopni pracovat pružně a netrpíte „korporátními manýry“.