ImageMetry

Česká inovace v Silicon Valley

Babak Mahdian pracoval 5 let na matematicko-statistickém modelu, který dokáže rozpoznat, jestli digitální fotografie nebyla po vykopírování z fotoaparátu oříznutá, zmenšená nebo jakkoli jinak upravená. Takže zbývá jen zjistit, kdo by takovou technologii potřeboval a prodat mu ji!

Kde ale takovou technologii použít? Brzy identifikujeme několik zajímavých použití: forenzní analýza, tajné služby a pojišťovny pracující s fotografiemi nehod. Pojišťovny vyhodnocujeme jako nejpřístupnější novým technologiím a začínáme spolupracovat s likvidacemi pojistných událostí. Rozjíždíme postupně tři pilotní projekty v několika českých pojišťovnách a produkt získává své obrysy.

Zkušenost z terénu ukazuje, že cesta k vybudování firmy vede přes prodej technologie do celého světa a tak využíváme prvního kola CzechAcceleratoru od Czech Invest, dostáváme se mezi vybrané a vyrážíme do Silicon Valley získat pro naši věc americké pojišťovny a rizikové kapitalisty.

Silicon Valley je obrovskou zkušeností, která by vydala na několik takových příběhů. Atmosféra start-up akcelerátoru Plug’n Play, ve kterém je kromě nás dalších 300 start-upů, pozitivní a koncentrovaná energie množství lidí, kteří jdou za svými sny, tvrdá práce, ale také velká ochota lidí pomoci technologicky i vztahově, ale zároveň také tvrdá realita amerického businessu, ve kterém je nemožné dostat se k výše postaveným ředitelům významných amerických pojišťoven bez osobních kontaktů. Samostatnou kapitolu by si zasloužila „OK-to-fail“ mentalita.

Identifikujeme další obory použití: stavebnictví – garantované fotografie. Google – vyhledávání pravých fotografií jejich search enginem (v době našeho působení se objevuje skandál s upravenými fotografiemi Michele Obama a Google je pod tlakem, aby změnil výsledky hledání). E-Bay – garance, že fotografie nakupovaného předmětu je pravá: podle eBay nejlepší nápad za poslední dva roky, ale právníci eBay jej nakonec shazují ze stolu kvůli obavě z přenosu zodpovědnosti na eBay.

Neztrácíme naději a nadšení a prototypujeme dále. Snažíme se objevit zlatou žílu pro tento produkt, která naplní jeho potenciál. Objevuje se nová příležitost: banky v USA začaly proplácet šeky na základě jejich fotografie z iPhone a vše se dává znovu do pohybu.

Díky hmatatelným výsledkům se Imagemetry stávají vítězem prestižní soutěže Next Idea a dostávají pochvalu od starosty New Yorku a úspěšného podnikatele v jedné osobě Michaela Bloomberga.

Po roce a půl práce je zřejmé, jak velkou pravdu jsme měli v tom, že prodat tuto technologii bude stejně tvrdá práce jako 5let výzkumu. Neexistuje žádný zlatý důl, ale pouze proces, který může zkrátit cestu a vyvarovat se slepých uliček. Proces, který používá Direct People.

Zásadní pro nás však byly úspěchy, kdy jsme společně dokázali na pilotních projektech získat významný finanční obnos a prokázat tím potenciál produktu.

„Direct People nám pomohli překonat počáteční problémy a otevřeli dveře do velkých korporátů a k vydělaným penězům za produkt Verifeyed.“

Babak Mahdian jednatel společnosti