Direct People - Jiří Navrátil Direct People - Jiří Navrátil

Jiří Navrátil Director of Science Technologies

Mojí životní vášní je věda, a tak se již několik let snažím pomáhat zajímavým technologiím a výsledkům vědeckovýzkumné činnosti, aby byly úspěšné v reálném světě. A nyní se tomu věnuji i v rámci Direct People. Propojujeme výzkumníky s investory, pomáháme jim mluvit o svých výzkumech a technologiích srozumitelnou řečí, hledat komerční využití jejich objevů a dívat se na výsledky své práce pohledem uplatnění a obchodních výsledků. Naší vizí je vytvořit novou generaci technologických společností.

Moje cesta do Direct People

Vystudoval jsem materiálové inženýrství na VUT a pokračoval na Akademii věd. Jako vědecký pracovník jsem se po několika letech v teoretickém a následně aplikovaném výzkumu dostal do situace, kdy moje vědecké výsledky nebylo vůbec jednoduché uplatnit v reálném životě a naplnit podstatu toho, proč vůbec vznikly, tedy aby byly užitečné. A nebyl to jen můj problém, ale problém celé české vědy. A to jsem chtěl změnit.

Během studií na VUT jsem se dostal do Londýna na Imperial Innovations London, kde jsou v tomto „oboru“ v podstatě nejdále na světě. Stal jsme se externím technologickým skautem a po dobu tří let jsem tam jezdil na dvou- až tříměsíční stáže. A po návratu jsem se na VUT vždy snažil zužitkovat získané know-how i cenné zkušenosti.

V době boomu infografik a edu videí jsem pro VUT rozjížděl Multimediální centrum, jež mělo sloužit jako podpora vzdělávání, komercionalizaci a popularizaci vědy. Věnoval jsme se také inovacím v oblasti vzdělávání na chemické fakultě. A čím dál více jsem měl pocit, že věda a výzkum potřebuje daleko větší podporu, než jakou v rámci VUT mohly získat. Proto jsem založil SciTech Visual, jehož cílem bylo vytvářet kvalitní marketingovou podporu výstupům vědecké práce. Dělali jsme pro tři univerzity a další pracoviště, stojíme za kampaní Český nápad pro Technologickou agenturu ČR. Ale i tady mi došlo, že ani kvalitní marketing není recept na to, jak vědu dostat k investorům a začít ji využívat komerčně.

A tak jsem v Direct People. Díky doporučením jsem věděl, že to, co Direct People dělají, funguje. A navíc jsem sám získal skvělou zkušenost s inovační agenturou IDEO, která spolupracovala s londýnskou univerzitou.

Projekt, který mě bavil

Jeden z nejzajímavějších projektů, na jejichž zviditelnění jsem pracoval, byla propagace technologie Hydal Biotech. Ta přetváří použitý fritovací olej, jehož recyklace je jinak velmi drahá a náročná, na biopolymer PHA. To je bio-rozložitelný plast, který nemá nežádoucí účinky na životní prostředí a navíc nabízí široké spektrum využití. A to zvláště v Číně, kde se vyprodukuje velké množství přepáleného fritovacího oleje. Byl jsme velmi hrdý na to, že jsem se podílel na uvedení této úžasné technologie v život. Kouzelné na tom je, že se jednalo až o neuvěřitelně jednoduché řešení, které má ale obrovský pozitivní dopad na společnost.

Pár slov o mně

Mojí životní motivací je nacházet uplatnění pro to, co se ve vědě a výzkumu vymyslí, a napomáhat tomu, aby se nevymýšlelo už vymyšlené. Je to nejen zajímavé, ale zároveň věřím, že to může vyřešit spoustu velkých společenských problémů a dělat svět lepším.

Baví mě architektura a focení, tak fotím architekturu. A relaxuju na golfu. Když se pro něco nadchnu, umím tomu obětovat opravdu vše, studuju dostupné materiály, abych získal maximální, opravdu co nejširší přehled. Takže když jsem na příklad fotil pro kamarády pavouky, oslovilo mě to natolik, že jsem se stal největším chovatelem sklípkanů u nás a byl jsem v redakční radě časopisu Sklípkan :-) No prý jsem renesanční člověk…