Direct People - Ondřej Moravec Direct People - Ondřej Moravec

Ondřej Moravec Chief Delivery Officer, Partner

V Direct People jsem od roku 2013 a za tu dobu jsem vedl nebo se podílel na více než třech desítkách projektů. Před příchodem do společnosti jsem 16 let budoval kariéru konzultanta a následně liniového manažera v bankovnictví s cílem dosáhnout pozice člena představenstva, což se mi nakonec podařilo. Do Direct People jsem přinesl své zkušenosti z exekutivních rolí a zdravou dávku pragmatismu. Baví mě, že děláme věci, které mění podstatu zaběhaných byznysů.

Moje cesta do Direct People

S Petrem Šídlem, který mě do Direct People přivedl, jsem poprvé pracoval, když nám bylo 21 let. Tehdy jsme v malé a dnešní optikou opravdu legrační firmě měli vizitky obchodního a marketingového ředitele a chtěli měnit svět. Později jsme si spolupráci zkusili znovu ve společnosti Logica. Že se nám spolu pracuje dobře a vhodně se doplňujeme, víme už dlouho.

V roli provozního ředitele jsem vybudoval, spustil a vedl provoz a IT jednoho z úspěšných bankovních start-upů posledních let. Další zkušenosti jsem nasbíral i v oblasti produktů, platebních karet a rozvoje strategických partnerství. Bankovní start-upy mám za sebou celkem tři a stavět něco úplně nebo skoro od nuly je asi mojí největší kvalifikací a zábavou zároveň.

Když Petr s Michalem zakládali Direct People, koukal jsem na to s nedůvěrou a neuměl jsem si představit, proč bych si do banky přivedl tyhle kluky z venku, když tam mám ty nejlepší lidi, co jsem na trhu našel. Ale kluci u své vize zůstali, posunuli ji, a když jsem já přišel na to, že musím ze svého bankovního světa pryč, do jejich mozaiky jsem rychle a dobře zapadl.

Projekty, které mě bavily

Mým dlouhodobým a náročným klientem je společnost W.A.G. Payment Solution, fascinující a rychle rostoucí projekt úspěšného českého podnikatele. Naše role se od tvůrce konkrétního produktu pro konkrétní segment posouvá až na úroveň vedení funkčního designu a byznys architektury v rámci významné transformace společnosti a výměny IT platformy. Do W.A.G. přinášíme inovaci v podobě metodiky, způsobu práce, ale i konkrétních produktů a rozhodnutí.

Velmi zajímavá byla například i práce pro společnost Asekol, která mě obohatila o rozhled v oblasti odpadového hospodářství a recyklace elektroodpadů. Pochopil jsem, jaký význam tohle téma má.

Pár slov o mně

Díky intuici a zkušenostem často poznám, když se něco jako atraktivní jen tváří, ale ve skutečnosti je to pitomost. Snažím se zjednodušovat, hledat nejefektivnější cesty a držet si pragmatický nadhled. Mojí silnou stránkou je i to, že umím být na jedné straně zdravě kritický, ale na druhé straně dokážu lidi nadchnout a přesvědčit je, když to dává smysl.

Už jako dítě jsme byl fascinován technickým světem – a to mi do jisté míry zůstalo. Srdcem jsem konstruktér a moji blízcí vědí, že LEGO Technic mi udělá radost dodneška.

A co bych chtěl v práci dokázat? Chci zažít to vzrušení a extázi, kterou pociťuje tým SpaceX pokaždé, když první stupeň Falcon 9 dosedne zpět na plovoucí ponton. Desítky let všechny vesmírné agentury nechávají shořet nebo spadnout tuny drahých technologií, pak přijde Elon Musk s myšlenkou „A co takhle s tím přistát a použít to znovu?“. Je to fascinující svět a já chci, abychom se i my přibližovali tak velkým inovacím.