Direct People - Pavel Janda Direct People - Pavel Janda

Pavel Janda Senior Innovation Designer

Mojí specializací jsou inovace ve firmách, které se zabývají vývojem a výrobou produktů. Mám za sebou řadu let ve vývoji a výrobě strojů a zařízení. Bohaté zkušenosti jsem nasbíral při nastavování lean procesů řízení výroby a kvality. V Direct People jsem průvodcem na cestě inovací produktů, služeb a procesů s životním motem: „Nechoď tam, kam tě cesta může zavést. Jdi tam, kde není cesta, a zanech za sebou stopy.“

Moje cesta do Direct People

Po absolvování Strojní fakulty na VUT v Brně mě moje touha vymýšlet, konstruovat a uvádět věci v život zavedla do R&D velkých technologických firem. Začínal jsem jako konstruktér a vývojář u firmy Caterpillar ve Velké Británii, odkud jsem po pěti letech odešel do Německa. Stal jsem se expertem na konceptuální vývoj strojů a systémů pomocí virtuální simulace a prediktivní analýzy. Po sedmi letech v zahraničí jsem s rodinou zamířil zpět do České republiky a začal pracovat jako R&D manažer pro firmu Bobcat/Doosan, kde jsem se zásadním způsobem podílel na definici koncepce nové generace strojů.

Po osmi letech v R&D jsem pociťoval, že mám jaksi klapky na očích a rozhodl se vyzkoušet si jinou perspektivu. Začal jsem řídit oddělení kvality a zpětně můžu říct, že to byla opravdu pecka. Lepší střet s realitou zákazníka jsem si nemohl přát. Spolupodílel jsem se na významné změně organizace práce a sebeřízení týmů. I když to bylo velmi náročné období, podařilo se mému týmu iniciovat zcela novou kulturu a s tím související procesy.

Po čase v řízení kvality a projektů se mi zastesklo po vývoji a já se nechal zlákat do Inovačního centra firmy Eaton. Vymýšlení konceptů služeb a produktů na rozhraní IT a strojírenství pro B2B zákazníky mě nesmírně bavilo. Kromě realizace projektů jsem ale začal formálně poznávat nové metodiky řízení inovací a uvědomoval si, že mnohé principy jsem ve své dosavadní práci nevědomky používal. Moje touha po vědění a zkoušení nových způsobů, jak dělat práci efektivněji, mě posunula až na samý okraj možností v tehdejším zaměstnání. Po čtyřech letech jsem tedy z Eatonu odešel a začal hledat svoji vlastní cestu.

Věděl jsem, že u nás jsou v řízení inovací a uvádění nových produktů a služeb nejdále Direct People a tajně si přál být součástí této skvělé party. Přání se mi splnilo, když jsem na konferenci potkal Petra Šídla a oslovil jsem ho s tím, že chci pro Direct People pracovat.

Projekty, které mě bavily

Velmi obohacující byl projekt vývoje brzdícího systému u teleskopických nakladačů, kdy jsem si naplno uvědomil odpovědnost designéra za produkt. Byli jsme v časovém skluzu, a navíc výsledky simulací ukazovaly, že stroj nesplňuje některé bezpečnostní parametry. Rozhodl jsem se zastavit celý proces a systém předesignovat. Projekt se sice o měsíc zpozdil, ale konečný výsledek byl skvělý: obchodně úspěšný – a hlavně pro své uživatele bezpečný a uživatelsky přívětivý.

Zajímavý vhled do lidských potřeb při práci jsem zažil při vedení projektu implementace IT systému pro řízení práce na výrobních linkách Bobcat. Systém byl vymyšlený a otestovaný v jiném závodě, ale při implementaci vyvstalo mnoho „proč“ otázek od uživatelů systému. Ty mne přinutily systém výrazně změnit a díky nim jsme pochopil, jak revolučně jiné je dělat design produktu či služby podle potřeb uživatele.

Pár slov o mně

Mou silnou stránkou je analytické myšlení a schopnost syntézy. Umím vidět svět nejen svýma očima, ale i očima jiných. Mám rád otevřené, zvídavé lidi, kteří se nebojí a jsou s to podstoupit přiměřené riziko.

Práce designéra mě vždy bavila, protože mi umožňovala vytvářet něco nového a současně vidět výsledky práce. Dodnes mě těší, když vidím na ulici stroje, které jsem vyvíjel, jak dělají dobře svou práci.

Ve volném čase se věnuji hlavně rodině. Máme tři děti, takže o zábavu není nouze. Společně cestujeme, lezeme po skalách a asi nejvíc času trávíme tréninkem orientačního běhu nebo na závodech. A baví mě fotografie, a to pasivně i aktivně.