Direct People - Tomáš Bartl Direct People - Tomáš Bartl

Tomáš Bartl Chief Innovation Designer

Za tři roky, co jsem v Direct People, jsem stihl vést či se podílet na zhruba třech desítkách projektů pro více než 10 společností. Přesto jsem rád, když dostávám výzvy v podobě projektů z oblastí, s nimiž jsem se dříve nesetkal. Když něco nevíte, máte příležitost se to naučit a hlavně se na věci dívat pohledem nezatíženým představou „co nejde“. V takových případech mě vždy těší, když se podaří přijít s něčím novým – a to i zrealizovat.

Moje cesta do Direct People

Vždy mně bavily nové věci, poznatky, technologie. Během střední školy jsem rok strávil v USA a po návratu se těžko rozhodoval, co studovat – uvažoval jsem o studiu IT a ekonomických oborů, ale lákal mě i střih na FAMU. Nakonec vyhrála podniková ekonomika a management na Vysoké škole ekonomické, ale aby toho nebylo málo, přidal jsem si v průběhu ještě mediální studia na Univerzitě Karlově.

Už na škole jsem začal pracovat jako textař v Ogilvy a postupně se věnoval vývoji kreativních konceptů a následně strategickému plánování. Ale život v reklamce se mi začal zajídat. Vadilo mi, že nic skutečného nevzniká a po mně nic nezůstává. Až jsem v podstatě náhodou narazil na Direct People. Ohromně se mi líbila svoboda, kterou jsem z firmy cítil. Dva kluci postavili firmu na zelené louce a začali dělat skvělé projekty pro skvělé firmy… Tomu se nedalo odolat :-)

Projekty, které mě bavily

Nejvíce mi v hlavě utkvěly právě projekty, kde bylo hodně nových věcí. Šlo například o hledání obchodních příležitostí pro technologie IBM. Výsledkem byla služba pro nemocnice, která dokáže přečíst a „porozumět“ lékařským zprávám. Odpadlo tak neefektivní využití času lékařů, kteří už nemusí luštit ručně psané zprávy.

Díky projektu pro DencoHappel, firmu zabývající se výrobou vzduchotechniky, jsem si zase vyzkoušel práci na mezinárodním projektu a koordinaci mezinárodního týmu. Do projektu byla zahrnuta řada zemí – Německo, Rakousko, Británie, Francie, Turecko, Rusko, Polsko a Česká republika. Klíčová byla změna přemýšlení celého týmu: od toho, jak vylepšit technologie zařízení (které se zásadně nemění), se přešlo k úvahám, jak zatraktivnit služby navázané na samotná zařízení a vytvořit alternativní byznys modely.

Pár slov o mně

Chci být u toho, když vzniká něco, co má šanci udělat svět o kousek lepší. Baví mě, když se podaří propojit na první pohled nesourodé věci z různých oborů do něčeho nového. Zároveň jsem rád i u samotné realizace a rád si „zašpiním“ ruce přípravou nejen prototypů, ale i samotného finálního řešení. A pokud se přitom podaří spolupracovat s lidmi, kteří vědí, co chtějí, a dokážou si za tím stát, ale zároveň jsou schopni své postoje racionálně obhájit, tím lépe.

Velmi rád čtu. Pro mě jsou často nejinspirativnější knihy, které se daného tématu vůbec netýkají, nebo se jím zabývají jen okrajově.

Láká mě také představa pokračovat ve formálním vzdělávání, dopřát si ten luxus, který nabízí akademické prostředí: totiž mít motivaci i prostor pro studium a noření se ve vybraných oblastech opravdu do hloubky.